Guangming Online> Peking Opera

Jiangsu Culture and Arts Festival

Jiangsu Culture and Arts Festival 

Dancers perform during the opening ceremony of the 1st China (Jiangsu) Culture and Arts Festival in Nanjing City, capital of east China's Jiangsu Province, Sept. 9, 2012. (Xinhua/Sun Can)

[ Editor: zyq ]