Guangming Online

Premier Li attends 11th East Asia Summit in Laos

LAOS-CHINA-LI KEQIANG-EAST ASIA SUMMIT

Chinese Premier Li Keqiang (9th R) attends the 11th East Asia Summit in Vientiane, Laos, Sept. 8, 2016. (Xinhua/Wang Ye)

[ Editor: Zhang Zhou ]