Guangming Online> Editor’s Pick

Visitors view ceramic craftworks in China Jingdezhen Int'l Ceramic Fair

CHINA-JIANGXI-JINGDEZHEN-CERAMIC CRAFTWORK (CN)

A visitor views ceramic craftworks during the 2016 China Jingdezhen International Ceramic Fair in Jingdezhen City, east China's Jiangxi Province, Oct. 18, 2016. (Xinhua/Wan Xiang)

[ Editor: Zhang Zhou ]