Guangming Online> Life

China's Guangxi issues yellow rainstorm alarm

CHINA-NANNING-RAINSTORM (CN)

Citizens ride an electric bike in rain in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 19, 2016. Local meteorological bureau issued a yellow rainstorm alarm on Wednesday morning. (Xinhua/Zhou Hua)

[ Editor: Zhang Zhou ]