Guangming Online> Pet

Golden monkeys enjoy themselves in forest in China's Hubei

CHINA-HUBEI-SHENNONGJIA-GOLDEN MONKEY(CN)

Golden monkeys enjoy themselves in forest of Shennongjia, central China's Hubei Province, Oct. 19, 2016. (Xinhua/Du Huaju)

[ Editor: Xueying ]