Guangming Online> Life

Dried fish seen at Gangdong Port in east China's Qingdao

Photo taken on Nov. 30, 2016 shows the dried fish at Gangdong Port in Qingdao City, east China's Shandong Province.

Photo taken on Nov. 30, 2016 shows the dried fish at Gangdong Port in Qingdao City, east China's Shandong Province. (Xinhua/Huang Jiexian)

[ Editor: Zhang Zhou ]