Guangming Online> Pet

People visit aquarium in Guiyang, China's Guizhou

CHINA-GUIYANG-AQUARIUM (CN)

Two kids watch the white whale at an aquarium in Guiyang City, capital of southwest China's Guizhou Province, Dec. 31, 2016. (Xinhua/Huang Yong)

[ Editor: Meng ]