Guangming Online> Odd

High-heel shoes racing held in HK

#CHINA-HONG KONG-HIGH-HEEL SHOES RACING (CN)a

  People take part in a high-heel shoes racing at a shopping mall in Hong Kong, south China, March 5, 2017. (Xinhua/Wang Xi)

[ Editor: meng ]