Guangming Online> Pet

Giant pandas play at Toronto Zoo

CANADA-TORONTO-TWIN PANDA CUBS

Giant panda cub Jia Panpan (Top) (meaning Canadian Hope) and its mother Er Shun play at the Toronto Zoo in Toronto, Canada on March 17, 2017. (Xinhua/Li Haitao)

[ Editor: Zhang Zhou ]