Guangming Online> Life

Mountain scenery of scenic area in Huopu Township, SW China

CHINA-GUIZHOU-SPRING-SCENERY (CN)

Aerial photo taken on March 19, 2017 shows the mountain scenery of a scenic area in Huopu Township in Panxian County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

[ Editor: zyq ]