Guangming Online> Pet

Migrant birds fly over Xingkai Lake Natural Reserve in NE China

CHINA-HEILONGJIANG-MIGRANT BIRDS (CN)

Migrant birds fly over the Xingkai Lake Natural Reserve in Mishan, northeast China's Heilongjiang Province, March 27, 2017. (Xinhua/Wang Jianwei)

[ Editor: Xueying ]