Guangming Online> Pet

Spring scenery in Beijing

#CHINA-SPRING-SCENERY(CN)

A bird flies past flowers in Beijing, capital of China, April 3, 2017. (Xinhua/Liu Xianguo)

[ Editor: Xueying ]