Guangming Online> Life

Farmers pick tea leaves in Liyang City, E China

#CHINA-JIANGSU-LIYANG-TEA GARDEN (CN)

  Farmers walk to a tea garden to pick tea in Liyang City, east China's Jiangsu Province, April 15, 2017. (Xinhua/Yu Ping)

[ Editor: zyq ]