Guangming Online> Life

Scenery of Zhangjiajie national forest park in central China

CHINA-ZHANGJIAJIE-SCENERY (CN)

The Tianzishan scenic area is seen in Zhangjiajie, central China's Hunan Province, April 18, 2017. Zhangjiajie is a famous tourist destination in Hunan Province. (Xinhua/Chen Yehua)

[ Editor: zyq ]