Guangming Online> Picture

In pics: Mingsha Mountain in Dunhuang, NW China's Gansu

CHINA-GANSU-DUNHUANG-SCENERY (CN)

Photo taken on April 16, 2017 shows the Mingsha Mountain (Singing Sand Dune) scenic site before sunset in Dunhuang, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Fan Peishen)

[ Editor: Zhang Zhou ]