Guangming Online> Life

Bayan Bulag grassland in Xinjiang enters into busiest breeding season

CHINA-XINJIANG-HEJING-BAYAN BULAG GRASSLAND-BREEDING SEASON (CN)

A herdsman tries to catch a sheep on Bayan Bulag grassland in Hejing County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, April 7, 2017. In April, Bayan Bulag grassland enters into its busiest season for sheep breeding. (Xinhua/Jiang Wenyao)

[ Editor: zyq ]