Guangming Online> Picture

Aerial view of Tianmenshan scenic area in C China's Zhangjiajie

#CHINA-HUNAN-ZHANGJIAJIE-SCENERY (CN)

Aerial photo taken on May 8, 2017 shows the scenery of the Tianmenshan scenic area in Zhangjiajie, central China's Hunan Province. (Xinhua/Wu Yongbin)

[ Editor: Zhang Zhou ]