Guangming Online> Picture

Aerial view of Bamboo Forest Park in SW China

CHINA-GUIZHOU-CHISHUI-BAMBOO FOREST PARK (CN)

Aerial photo taken on May 10, 2017 shows the Chishui Bamboo Forest Park in southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Ou Dongqu)

[ Editor: Zhang Zhou ]