Guangming Online> Editor’s Pick

Dense fog seen in China's Hubei Province

#CHINA-HUBEI-ENSHI-FOG (CN)

Photo taken on May 13, 2017 shows dense fog in Xuan'en County, central China's Hubei Province. (Xinhua/Song Wen)

[ Editor: Liu Jiaming ]