Guangming Online> Life

Yoga lovers practice yoga on glass bridge at Shuanglonggou forest park

Yoga lovers practice yoga on glass bridge at Shuanglonggou forest park

Yoga lovers practice yoga on a glass bridge at Shuanglonggou forest park in Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, May 14, 2017. (Xinhua/Long Tao)

[ Editor: zyq ]