Guangming Online> Life

Tea base in Kaiyang County, SW China's Guizhou

In pics: tea base in Kaiyang County, SW China's Guizhou

  Farmers harvest tea at a tea base in Kaiyang County, southwest China's Guizhou Province, May 15, 2017. (Xinhua/Chen Xi)

[ Editor: zyq ]