Guangming Online> Editor’s Pick

Grand scenery of Nan'ao cross-sea bridge

CHINA-GUANGDONG-SHANTOU-CROSS-SEA BRIDGE (CN)

Photo taken on May 17, 2017 shows Nan'ao cross-sea bridge in Shantou City, south China's Guangdong Province. The 11.08-km bridge connects the island county of Nan'ao with the continental part of Shantou.(Xinhua/Xu Jinpeng)

[ Editor: Xueying ]