Guangming Online> Culture

Broadway musical "West Side Story" performed in Hong Kong

CHINA-HONG KONG-BROADWAY MUSICAL (CN)

Actors perform broadway musical "West Side Story" at the Lyric Theatre of the Hong Kong Academy for Performing Arts, in Hong Kong, south China, May 19, 2017. (Xinhua/Liu Yun)

[ Editor: Zhang Zhou ]