Guangming Online> China

Local authorities make efforts to clear floating garbage along seashore in SE China

CHINA-FUJIAN-WASTE CLEARANCE (CN)

Cleaners collect waste on fishing boats in Huangqi Township of Lianjiang County, southeast China's Fujian Province, June 6, 2017. Local authorities have devoted efforts to regularly clear the floating garbage along the seashore. (Xinhua/Jiang Kehong)

[ Editor: Zhang Zhou ]