Guangming Online> Life

Fascinating scenery Brazil fir in Brazil

Fascinating scenery Brazil fir in Brazil

Photo taken on Jun.14 shows the fascinating scenery Brazil fir of Curitiba,state of Paran in Brazil.(Photo by Li Ming/Xinhua)

[ Editor: Wang Peiyao ]