Guangming Online> Picture

Wetland scenery amongst morning mist along Wusuli River in NE China

#CHINA-HEILONGJIANG-WUSULI RIVER-SCENERY (CN)

Photo taken on June 16, 2017 shows the wetland scenery amongst the morning mist along the Wusuli River in northeast China's Heilongjiang Province, June 16, 2017. (Xinhua/Xu Congjun)

[ Editor: Zhang Zhou ]