Guangming Online> Picture

Mountains shrouded in clouds in central China's Zhangjiajie

#CHINA-HUNAN-ZHANGJIAJIE-SCENERY (CN*)

Photo taken on June 16, 2017 shows mountains shrouded in clouds at Huangshi Village in Zhangjiajie, central China's Hunan Province. (Xinhua/Wu Yongbing)

[ Editor: Zhang Zhou ]