Guangming Online> Picture

Lotus flowers bloom in east China's town

#CHINA-SUMMER-LOTUS FLOWERS (CN*)

Photo taken on June 15, 2017 shows the lotus flowers at Sishui Township in Guilin City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Pan Zhixiang)

[ Editor: Zhang Zhou ]