Guangming Online> Culture

In pics: Mount Jiuhua Buddha College in E China

CHINA-ANHUI-MOUNT JIUHUA-BUDDHA COLLEGE (CN)

Monks attend class at Mount Jiuhua Buddha College, east China's Anhui Province, June 15, 2017. Mount Jiuhua Buddha College was founded in 1990. (Xinhua/Guo Chen)

[ Editor: Xueying ]