Guangming Online> China

Tin Shui Wai witnesses dramatic development of Hong Kong

CHINA-HONG KONG-ANNIVERSARY-TIN SHUI WAI (CN)

Buildings are seen in Tin Shui Wai in Hong Kong, south China, June 6, 2017. Over the past 20 years, Tin Shui Wai has witnessed the dramatic development of Hong Kong. The year 2017 marks the 20th anniversary of Hong Kong's return to the motherland. (Xinhua/Lui Siu Wai)

[ Editor: Zhang Zhou ]