Guangming Online> Life

Mountains shrouded in clouds like fairyland in China's Zhangjiajie

湖南张家界:云海漫步峰林间

Photo taken on June 16, 2017 shows mountains shrouded in clouds at Huangshi Village in Zhangjiajie, central China's Hunan Province. (photo: Wu Yongbing/Guangming Picture)

[ Editor: zyq ]