Guangming Online> Pet

Kingfisher catches fish in SE China's Fuzhou

CHINA-FUZHOU-KINGFISHER (CN)

A kingfisher catches fish in Minhou County of Fuzhou City, southeast China's Fujian Province, June 18, 2017. (Xinhua/Mei Yongcun)

[ Editor: Xueying ]