Guangming Online> Pet

Taipei Zoo celebrates 4th birthday of giant panda "Yuan Zai"

CHINA-TAIPEI-GIANT PANDA-BIRTHDAY (CN)

Giant panda "Yuan Zai" enjoys a birthday cake at the Taipei Zoo in Taipei, southeast China's Taiwan, July 6, 2017. The zoo on Thursday celebrated the fourth birthday of "Yuan Zai". (Xinhua/Zhou Mi)

[ Editor: Xueying ]