Guangming Online> Life

Aerial photos show scenery of Yanqi Island in Beijing

CHINA-BEIJING-YANQI ISLAND(CN)

  Aerial photo taken on July 13, 2017 shows the scenery of Yanqi Island in Beijing, capital of China. (Xinhua/Xing Guangli)

[ Editor: zyq ]