Guangming Online> Life

Aerial photos of West Lake in China's Hangzhou

CHINA-HANGZHOU-SCENERY(CN)

Aerial photo taken on July 16, 2017 shows numerous pleasure-boats on the surface of West Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Xu Yu)

[ Editor: zyq ]