Guangming Online> Picture

Beautiful scenery of Diaoshuilou Falls at Jingpo Lake in NE China

#CHINA-HEILONGJIANG-JINGPO LAKE (CN)

Aerial photo taken on July 17, 2017 shows the beautiful scenery of the Diaoshuilou Falls at Jingpo Lake in Mudanjiang City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Zhang Chunxiang)

[ Editor: Wang Peiyao ]