Guangming Online> SCI and TECH

Life of panda "Mei Ling" at Nanchang Zoo in E China

CHINA-JIANGXI-SUMMER-ZOO(CN)

Panda "Mei Ling" eats bamboo at the Nanchang Zoo in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province, July 17, 2017. (Xinhua/Peng Zhaozhi)

[ Editor: zyq ]