Guangming Online> Pet

Life of Siberian tigers in Siberian Tiger Park

Life of Siberian tigers in Siberian Tiger Park

A Siberian tiger rests under the trees at the Siberian Tiger Park in Harbin, capital of northeast China's Heilongjiang Province, July 17, 2017. (Xinhua/Wang Jianwei)

[ Editor: Xueying ]