Guangming Online> Odd

Workers dry tomatoes in NW China's Xinjiang

#CHINA-XINJIANG-DRIED TOMATO INDUSTRY(CN)

Workers dry tomatoes in Bayingol Mongolian Autonomous Prefecture of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 8, 2017. (Xinhua/Yan Zhijiang)

[ Editor: meng ]