Guangming Online> Odd

Aerial view of Gula Town in S China

CHINA-GUANGXI-AERIAL SCENERY(CN)

Photo taken on Aug. 8, 2017 shows the aerial view of Gula Town in Binyang County, South China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Huang Xiaobang)

[ Editor: meng ]