Guangming Online> Odd

Exhibition about Emperor Qianlong held in Hangzhou

#CHINA-ZHEJIANG-HANGZHOU-EXHIBITION (CN)

A visitor takes photos in an exhibition about Emperor Qianlong (1711-1799) at the Zhejiang Museum in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Aug. 10, 2017. Over 200 exhibits were shown in the exhibition. (Xinhua/Long Wei)

[ Editor: meng ]