Guangming Online> Odd

1,260-meter-long drifting amusement facility attracts tourists

#CHINA-SHIJIAZHUANG-DRIFTING (CN)

Photo taken on Aug. 21, 2017 shows a drifting amusement facility at a scenic zone in Lingshou County of Shijiazhuang, north China's Hebei Province. The 1,260-meter-long drifting amusement facility in Lingshou attracted tourists in summer. (Xinhua/Zhan Xincheng)

[ Editor: meng ]