Guangming Online> Picture

Clouds in Huangyaguan section of Great Wall in Tianjin

#CHINA-TIANJIN-GREAT WALL-SCENARY (CN)

Photo taken on Aug.24, 2017 shows the clouds in Huangyaguan section of the Great Wall in Tianjin, north China. (Xinhua/Wang Guangshan)

[ Editor: Zhang Zhou ]