Guangming Online> Pet

Birds flie over West Lake in SE China's Fujian

CHINA-FUJIAN-BIRD (CN)

A black-crowned night heron flies over West Lake in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, Aug. 25, 2017. (Xinhua/Mei Yongcun)

[ Editor: Zhang Zhou ]