Guangming Online> Life

Autumn scenery of terraced rice fields in Jiayi, China's Guizhou

#CHINA-GUIZHOU-AUTUMN-SCENERY (CN)

Photo taken on Sept. 10, 2017 shows the scenery of terraced rice fields in Jiayi Village of Rongjiang County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Yang Chengli)

[ Editor: zyq ]