Guangming Online> Life

Scenery of terraced fields at Wuyishan in SE China's Fujian

CHINA-FUJIAN-WUYISHAN-TERRACED FIELD (CN)

Photo taken on Sept. 13, 2017 shows terraced fields in Wuhouyuan Village of Wuyishan City, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Zhang Guojun)

[ Editor: zyq ]