Guangming Online> Picture

Scenery of Shenxianju scenic spot in E China's Zhejiang

CHINA-ZHEJIANG-XIANJU-SCENERY (CN)

Photo taken on Sept. 13, 2017 shows a scenery of the Shenxianju scenic spot in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province. The scenic spot, featuring its good ecological environment and geologic structure, covers a total area of 22.32 square kilometers. (Xinhua/Huang Zongzhi)

[ Editor: Xueying ]