Guangming Online> Life

Actors perform Chinese traditional Shaoxing Opera in Zhejiang

CHINA-ZHEJIANG-XIANJU-SHAOXING OPERA PERFORMANCE (CN)

Actors perform Chinese traditional Shaoxing Opera in Xianju County of Taizhou, east China's Zhejiang Province, Sept. 13, 2017. (Xinhua/Huang Zongzhi)

[ Editor: zyq ]