Guangming Online> Odd

National kids model contest held in Chongqing, SW China

CHINA-CHONGQING-KIDS MODEL CONTEST (CN)

A contestant competes in the final of national kids model contest in Chongqing, southwest China, Sept. 24, 2017. (Xinhua/Chen Jianli)

[ Editor: meng ]