Guangming Online> Picture

Autumn scenery of Nanhu Park in Tangshan, China's Hebei

CHINA-HEBEI-TANGSHAN-AUTUMN SCENERY (CN)

Tourists enjoy the autumn scenery at Nanhu Park in Tangshan City, north China's Hebei Province, Oct. 11, 2017. (Xinhua/Yang Shiyao)

[ Editor: meng ]